Europese taalniveaus

A1

zeer eenvoudige communicatie
De taalgebruiker heeft de basistaalvaardigheden om op zeer eenvoudige wijze te communiceren. Het is hierbij van belang dat de andere persoon langzaam en duidelijk spreekt en geduldig is.

A2

eenvoudige communicatie
De taalgebruiker heeft de basistaalvaardigheid om op eenvoudige wijze te communiceren.

B1

standaard eenvoudige communicatie
De taalgebruiker heeft de taalvaardigheid om de hoofdlijnen van standaardcommunicatie te begrijpen en kan zich uiten met betrekking tot bekende onderwerpen.

B2

normale communicatie
De taalgebruiker heeft de taalvaardigheid om deel te nemen aan standaardcommunicatie.

C1

geavanceerde of specifieke communicatie
De taalgebruiker spreekt de taal vloeiend met een uitgebreide kennis van woorden en uitdrukkingen.

C2

zeer geavanceerde communicatie
De taalgebruiker spreekt de taal vloeiend en heeft kennis van vaktermen en de vaardigheid om op allerlei wijzen op informatie te reflecteren, informatie samen te vatten en nuanceverschillen te herkennen.

We passionately assist you along the way